top of page
background.png

 MASSAGE THERAPIE

Bij Frequence is  massage een belangrijk onderdeel in therapie.De therapeutische waarde van massage wordt vaak onderschat vooral  wanneer men het effect van gerichte aanraking te fysiek benaderd.

 

Het  lichaam dient als een soort bewustzijnsvoertuig en  vertegenwoordigd ook meer dan alleen een biochemisch organisme. Er is een constante dynamische interactie tussen lichaam, geest en omgeving die niet los van elkaar  kan worden gezien. We dienen de signalen van het lichaam serieus te nemen en de boodschap op te pikken van waaruit deze klacht zich openbaart.

 

Welke aanpassing is nodig zodat er overeenstemming is  met de persoon die we ten diepste zijn en zodanig de bijbehorende harmonie kunnen beleven. In het dagelijkse leven is het vaak moeilijk om bestaande levenspatronen vanuit bepaalde overtuigingen, levenshouding of ritme te veranderen.

 

We kunnen ons bewust zijn op mentaal vlak over de achtergrond van een bestaand proces of klacht en toch is verandering vaak moeilijk. Het lichaam heeft  vanuit een bepaalde ervaring of situatie  een programma ontwikkeld en heeft  zich zodanig in een toestand gezet om de overlevingskansen maximaal te houden.

 

Deze toestand wordt het patroon of ritme en vertegenwoordigd het bestaand evenwicht. Dit evenwicht raakt geankerd in alle lagen van lichaam en bewustzijn dus ook in ons fysiek lichaam. Dit evenwicht of balans is de overlevingsstrategie en vind zijn oorsprong in het instinctieve autonome zenuwstelsel. Deze valt buiten onze directe controle waardoor veranderingen in dit evenwicht  dan ook moeilijk of traag kunnen verlopen.

Massage maakt de verbinding en integratie mogelijk naar de diverse lagen en systemen van ons lichaam.  Hoe bewuster en gerichter de aanraking is hoe dieper de prikkel zal doorkomen en hoe effectiever deze zal zijn.

Een diepe massage blijkt dan ook  krachtige effecten te hebben. Niet alleen chemische hormonale stoffen en centraal zenuwstelsel worden geactiveerd maar ook op celniveau en in de nog fijnstoffelijkere  energievelden  vind activering  en harmonisatie plaats.

 

Massage is voor mij de manier om mijn sensitiviteit maximaal te gebruiken. Door tijdens het masseren in verbinding met de cliënt te zijn voel ik waar blokkades zijn. Zo kan ik gericht en diep werken. Het uiteindelijke doel is het  lichaam op een diep niveau te ontspannen en weer vrij te laten stromen van energie en bloed,  het weer terugbrengen naar de kern,  je oorspronkelijke staat van ZIJN..dat voelt goed!

bottom of page